pir isolering

pir isolering

med teglskaller

Udvendig isolering – det bedste for dit hus.

Del på facebook
Del på linkedin
Når du deler, så hjælper du os.

Pir isolering

hvad er pir isolering

PIR-isolering er baseret på polyisocyanurat (PIR). Isoleringsmaterialernes lukkede cellestruktur og høje
tværbindingsdensitet medfører, at de har fremragende isoleringsegenskaber, en god
varmebestandighed og stor trykstyrke.
PIR-skum fremstilles på basis af polyoler og di- og polyisocyanater. Ved fremstilling af PIR-skum polymeriseres en høj andel af isocyanaten til isocyanuratringstrukturer. PIR-skum udmærker sig ved sin modstandsevne overfor høje temperaturer og sin relative lave brændbarhed i kombination med lav røgudvikling. PIR-skum anvendes hovedsagelig ved fremstilling af isoleringspaneler og -plader.

Krymper pir isolering

Nej, Briiso pir isolering krymper ikke, dette skyldes den høje andel af råmateriale der anvendes til produktionen af pir isoleringen.

Pir isolering og åndbare vægge

Fugttransporten gennem vægge i en bygning er – uafhængig af, om væggen er isoleret eller ej – ubetydelig lav. Vanddamp diffusionsmodstandstallet for PIR ligger
mellem 40 og 200 afhængig af bl.a. densitet og fremstillingsmetoden.
Man støder stadig på den mening, at væggene i et hus skal kunne “ånde” – dette blev allerede i 1928 modbevist af byggefysiker E. Raisch.
Han konstaterede, at luftgennemgangen pr. time gennem et enkelt nøglehul i et værelse er 50 gange større end gennem 1 m2 ydervæg! Den fugtighed, som findes i beboelsesrum via f.eks. madlavning og badning, kan derfor kun føres ud ved hjælp af tilstrækkelig udluftning

Dimensionsstabil

PIR skum er dimensionsfaste materialer inden for det temperaturinterval, som skummet normalt udsættes for under dets normale anvendelse. Skummaterialet vil ikke krympe og/eller sætte sig med tiden.
Som følge heraf vil der ikke med tiden kunne dannes områder i bygningsdelen hvor isoleringen synker sammen.
se kilde på side 6

Krumning

Pladens fysiologi og produktions metode vil gøre at pladerne vil krumme en smule, hvor meget er umuligt at sige, og variere fra produktion til produktion.
Briiso pir isolering bliver produceret som blokskum, dvs. at den ønskede tykkelse skæres ud af en stor blok.
Fordelene ved blokskum er:

  • Tykkelse efter ønske fra kunden.
  • Bedre fastgørelse af materialet (direkte på skummet).
  • Større udtræksstyrke, ikke nogen folie der forringer udtræksstyrken.

Udbedring af krumning:
Opsæt pladerne så dyblerne presser krumningen på ”plads”

optager ikke vand

Dette bevirker at pladernes deklarerede varmelednings evne ikke forringes som følge af vandoptagelse.
Isoleringsplader der udsættes for regn behøver ikke afdækning, da vand ikke optages af skummet.
Se kilde side 6

bakterier, råd og skimmelsvamp

Pir isolering er modstandsdygtig overfor, bakterier, råd og skimmelsvamp. Pir isoelring er lugtneutral og fysiologisk ufarlig under normal brug.
Se kilde side 7

UV-lys

UV-lys fører til en gulning af fritliggende skum og over tid vil det medføre en grovere “sandet” overflade. Dette er dog ikke en teknisk mangel og kan let fjernes inden videre brug.
Se kilde side 7

3 isoleringer

5/5

typer

God til sammenbygget bygninger, typisk i større byer , hver ejendommene er bygget sammen, samt hvor der er behov for en diffusionsåben isolering.

God til det meste, testet og godkendt i klasse K1-10 Bs1-d0

God til højhuse over 22 meter, samt hvor der er ekstra krav til brandsmitte, se dokument her   EN 13501-1 :2007 + A1 : 2009, EURO CLASS B/BL-S1-D0

PIR til danske teglskaller

PIR til tyske teglskaller

Kontor

Lager

Udstilling