Krymper PIR isolering

Dimensions stabil

PUR- og PIR skum er dimensionsfaste materialer inden for det temperaturinterval, som

skummet normalt udsættes for under dets normale anvendelse. Skummaterialet vil

ikke krympe og/eller sætte sig med tiden.

Som følge heraf vil der ikke med tiden kunne dannes områder i bygningsdelen hvor isoleringen synker sammen.

se kilde på side 6

Pir isoleringsplader optager ikke vand.

Dette bevirker at pladernes deklarerede varmelednings evne ikke forringes som følge af vandoptagelse.

Isoleringsplader der udsættes for regn behøver ikke afdækning, da vand ikke optages af skummet.

Se kilde side 6

PIR skum er modstandsdygtige overfor bakterier, råd og skimmelsvampe.

er lugtneutral og fysiologisk ufarlig under normal brug. UV-lys fører til en gulning af fritliggende skum og over tid vil det medføre en grovere “sandet” overflade. Dette er dog ikke en teknisk mangel og kan let fjernes inden videre brug.

se kilde side 7

Pir isolering og dens lukkede cellestruktur samt høje tværbindingsdensitet medfører, at pir har fremragende isoleringsegenskaber, en god varmebestandighed og stor trykstyrke.
Både PUR- og PIR-skum fremstilles på basis af polyoler og di- og polyisocyanater.
Ved fremstilling af PIR-skum polymeriseres en høj andel af isocyanaten til isocyanuratringstrukturer.
PIR-skum udmærker sig ved sin modstandsevne overfor høje temperaturer og sin relative lave brændbarhed i kombination med lav røgudvikling. PIR-skum anvendes hovedsagelig ved fremstilling af isoleringspaneler og -plader.
Standarder og krav til PIR-skum er de samme som for PUR-skum.

Facadeisolering med teglskaller

og pir isolering er udvendig isolering løsning i top klasse.

Briiso facadeisolering er løsningen hvor det er muligt at få alle traditionelle murer detaljer med.
Det betyder at der skal ikke laves  kompromis og det færdige resultat fremstår som et traditionelt muret byggeri, som er vedligeholdes frit i mange mange år.
Facadeisolering med teglskaller og pir isolering fra briiso, består af højisolerende PIR isolering som isolere op til 50 % bedre end traditionelt isoleringsmaterialer.
Briiso er 100% dansk produceret.
Overvejer du at bruge facadeisolering med tegl skaller, så kontakt Briiso på 5956 3456. Vi er klar med rådgivning, og er med fra start af projekt til afslutning af projekt.


facadeisolering briiso lysindfald nybyggeri

20% mere dagslys

Vinduernes størrelse har helt naturligt betydning for, hvor meget dagslys der kommer ind i din bolig. Jo højere vinduer, jo længere når lyset ind.
Men det har i høj grad også betydning for dit lysindfald, hvor tykke dine mure er.
Med de nye isoleringskrav, kan det godt blive en “mørk” fornøjelse at efterisolere sin bolig. Men med facadeisolerings løsning fra Briiso, kan man få markant tyndere mure, dette til gavn for lysindfaldet i boligen.
Traditionelt vil man tænke at man skal bruge mineraluld og mursten når man skal bygge, men med den løsning som er gammeldags og meget omkostningsfuld for miljøet og giver meget tykke mure. Så skal man tænke nyt. Briiso facadeisolering er den nye i klassen og fordelene er klare, tyndere mure grundet højisolerende PIR isolering kombineret med murstens skaller i 25 mm tykkelse. Og ud over 20% mere lysindfald så sparer det også 75% co2 udledning på materiale produktionen.
 
 

Hvornår kan udvendig isolering af facaden være en løsning? 

Generelt er udvendig efterisolering af ydervægge en god løsning til gamle bygninger med massive ydermure, eller hvor hulmursisolering ikke kan lade sig gøre på grund af begrænset plads i hulmuren. Metoden bruges også på nyere bygninger med dårligt isolerede ydervægge opbygget af tegl, gasbeton eller beton. 
Udvendig efterisolering med teglskaller benyttes også i stigende grad ved renovering af typehuse fra 60’erne og 70’erne. Ombygninger eller hovedrenovering, der indebærer nye facader eller nyt tag, kan forbedre energiforbruget for typehusene. 
Hvis der er problemer med fugt i den eksisterende facade, kan disse ofte løses i forbindelse med udvendig isolering, ligesom den udvendige isolering forebygger problemer med fugt og skimmelsvamp, som ellers kan opstå ved indvendig isolering. Derudover løser man også problemer med kuldebroerne, da disse vil forsvinde ved en udvendig efterisolering.

Kontor

  • Møllebakken 18 4400 Kalundborg
  • info@briiso.dk
  • +45 59563456
  • cvr: 26666422

Lager

  • Vollerupvej 70 4400 Kalundborg

Udstilling