Facadeisolering

med teglskaller

Udvendig isolering – det bedste for dit hus.

Montage af Briiso facadeisolering

Briiso skal monteres op af ubrændbar overflade.

Montagevejledning:
 1. Kontroller at bygningen kan bære en Briiso løsningen, Er du i tvivl kontakt en byggerådgiver.
 2. Har du konstateret at bygningen kan bære briiso systemet, kan du fortsætte.
 3. Start med at måle ud til vinduer og døre, så du sikrer dig at skallerne kan flugte med overkant på vinduer og døre.
 4. Fuldklæb hele isoleringspladen på bagsiden med briisoklæber, brug en 10 mm spartel, forbruget er ca 7 kg pr m2.
 5. Sæt isoleringspladen op på væggen.
 6. Isæt dybler se skitse nedenunder. I vindbelastede områder skal man gå op på 5 dybler pr plade. 2 stk i midten af pladen og resten som vist i kanten på pladen.
 7. I tilfælde af at pladerne ikke vurderes at komme nok i ”flugt” isættes ekstra dybler efter behov og vurdering.
 8. Lad klæberen tørre før du fortsætter.
 9. Påfør nu klæber i sporene, her kan med fordel anvendes sprøjtemaskine ellers brug spartel, sikrer dig at det er ens tykkelse klæber på pladen. Påfør kun et areal som du kan nå at sætte skaller på inden der dannes ”hinde” på klæberen.
 10. Monter herefter murstensskallerne.
 11. Husk at fjerne overskydende klæbemørtel fra murstenen med det samme.
 12. Lad klæberen tørre min. 2 dage afhængig af vejr forholdene før du fortsætter med at fuge.
 13. Herefter fuger du fugerne som du ønsker, du kan anvende almindelig fugeske eller fugemaskine til opgaven.
 14. Sluttelig afrenser du murstenene så dit murværk fremstår som nyt.

Samling imod andre bygningsdele, foretages som en dilatationsfuge.
En dilatationsfuge er en gennemgående adskillelse i formuren, der sikrer, at væggene på hver side af fugen
kan bevæge sig, uden at store kræfter og bevægelser videreføres i den hosliggende væg og på den måde
hindres en opsummeret bevægelse. Dilatationsfugen udføres normalt med bagstop og udvendig
gummifuge.
Vindsug:

Briiso murstens skaller holder til en udtræksstyrke på 145N pr sten, teste på Teknologisk institut.

Uddrag fra eksempel samlingen:

UV-stråling:

PIR skum er modstandsdygtige overfor bakterier, råd og skimmelsvampe, er lugtneutral og fysiologisk ufarlig under normal brug. UV-lys fører til en gulning af fritliggende skum og over tid vil det medføre en grovere
“sandet” overflade. Dette er dog ikke en teknisk mangel og kan let fjernes inden videre brug.

PIR skum er dimensionsfaste materialer inden for det temperaturinterval, som skummet normalt udsættes for under dets normale anvendelse. Skummaterialet vil ikke krympe og/eller sætte sig med tiden.
Som følge heraf vil der ikke med tiden kunne dannes områder i bygningsdelen hvor isoleringen synker sammen.
Eksempelsamlingen er udarbejdet af arkitektfirmaet Saabye & Partners og er kvalitetssikret af RAMBØLL, Byggeri & Design.
Vedligeholdelse af murværk:

Murværket vedligeholdes som traditionel murværk.

Afsyring anbefales det at rådføre før afsyring med Briiso, som evt kan anbefale alternativ løsning.

 

Facadeisolering med teglskaller

og pir isolering er udvendig isolering løsning i top klasse.

Briiso facadeisolering er løsningen hvor det er muligt at få alle traditionelle murer detaljer med.
Det betyder at der skal ikke laves  kompromis og det færdige resultat fremstår som et traditionelt muret byggeri, som er vedligeholdes frit i mange mange år.
Facadeisolering med teglskaller og pir isolering fra briiso, består af højisolerende PIR isolering som isolere op til 50 % bedre end traditionelt isoleringsmaterialer.
Briiso er 100% dansk produceret.
Overvejer du at bruge facadeisolering med tegl skaller, så kontakt Briiso på 5956 3456. Vi er klar med rådgivning, og er med fra start af projekt til afslutning af projekt.