Montage

Montage
Samling mod andre bygningsdele
Forbandter
cof
Fysiske påvirkninger
briiso undersiden af udhæng
Afsyring
Briiso afslutning mod tag
Detajletegninger
tolerencer
UV og fugt
co2
Vedligeholdelse

Brug for en konsulent

Briiso tilbyder gratis konsulent besøg til alle opgaver.
Lars Andersen
Tlf +45 59563456

Montage af Briiso facadesystem

Briiso skal monteres op af ubrændbar overflade.

Montagevejledning:
 1. Kontroller at bygningen kan bære en Briiso løsningen, Er du i tvivl kontakt en byggerådgiver.
 2. Har du konstateret at bygningen kan bære briiso systemet, kan du fortsætte.
 3. Start med at måle ud til vinduer og døre, så du sikrer dig at skallerne kan flugte med overkant på vinduer og døre.
 4. Fuldklæb hele isoleringspladen på bagsiden med briisoklæber, brug en 10 mm spartel, forbruget er ca 7 kg pr m2.
 5. Sæt isoleringspladen op på væggen.
 6. Isæt dybler se skitse nedenunder. I vindbelastede områder skal man gå op på 5 dybler pr plade. 2 stk i midten af pladen og resten som vist i kanten på pladen.
 7. I tilfælde af at pladerne ikke vurderes at komme nok i ”flugt” isættes ekstra dybler efter behov og vurdering.
 8. Lad klæberen tørre før du fortsætter.
 9. Påfør nu klæber i sporene, her kan med fordel anvendes sprøjtemaskine ellers brug spartel, sikrer dig at det er ens tykkelse klæber på pladen. Påfør kun et areal som du kan nå at sætte skaller på inden der dannes ”hinde” på klæberen.
 10. Monter herefter murstensskallerne.
 11. Husk at fjerne overskydende klæbemørtel fra murstenen med det samme.
 12. Lad klæberen tørre min. 2 dage afhængig af vejr forholdene før du fortsætter med at fuge.
 13. Herefter fuger du fugerne som du ønsker, du kan anvende almindelig fugeske eller fugemaskine til opgaven.
 14. Sluttelig afrenser du murstenene så dit murværk fremstår som nyt.

Samling imod andre bygningsdele, foretages som en dilatationsfuge.
En dilatationsfuge er en gennemgående adskillelse i formuren, der sikrer, at væggene på hver side af fugen
kan bevæge sig, uden at store kræfter og bevægelser videreføres i den hosliggende væg og på den måde
hindres en opsummeret bevægelse. Dilatationsfugen udføres normalt med bagstop og udvendig
gummifuge.
Vindsug:

Briiso murstens skaller holder til en udtræksstyrke på 145N pr sten, teste på Teknologisk institut.

Uddrag fra eksempel samlingen:

UV-stråling:

PIR skum er modstandsdygtige overfor bakterier, råd og skimmelsvampe, er lugtneutral og fysiologisk ufarlig under normal brug. UV-lys fører til en gulning af fritliggende skum og over tid vil det medføre en grovere
“sandet” overflade. Dette er dog ikke en teknisk mangel og kan let fjernes inden videre brug.

PIR skum er dimensionsfaste materialer inden for det temperaturinterval, som skummet normalt udsættes for under dets normale anvendelse. Skummaterialet vil ikke krympe og/eller sætte sig med tiden.
Som følge heraf vil der ikke med tiden kunne dannes områder i bygningsdelen hvor isoleringen synker sammen.
Eksempelsamlingen er udarbejdet af arkitektfirmaet Saabye & Partners og er kvalitetssikret af RAMBØLL, Byggeri & Design.
Vedligeholdelse af murværk:

Murværket vedligeholdes som traditionel murværk.

Afsyring anbefales det at rådføre før afsyring med Briiso, som evt kan anbefale alternativ løsning.

 

Udfaldskrav til skalmure
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder
 
Lempet klasse
Normal klasse
Skærpet 
klasse
Kontrolmetode 
og -middel
Vandret mål
DS/EN 1996-2
 
Placering i planet
± 10 mm 1)
± 10 mm 1)
A1
Målebånd
Kote
Færdig kote på murværk målt over en facadelængde
Max ±10 mm
Max 
+5/-10 mm
C1
 C3
Nivellering
Lod
DS/EN 1996
 
Ved mur med en højde ≤ 3,5 m gælder, at lod på forbindelseslinien mellem toppunkt og fodpunkt må variere
± 20 mm 1)
Max 10 mm 2)
Max 10 mm 2)
E3
Lodsnor
Lod, i den samlede bygning på 3 etager eller mere
± 50 mm 1)
  
Lodsteder fra fodpunkt til toppunkt ved 3 m højt murværk: Afvigelse i henhold til centerlinien
±3mm/m
C6
Lodstok
Lodtolerancen ved større etagehøjder må ikke overskride centerplacerings-tolerancen
± 20 mm 1)
± 15 mm 3)
± 10 mm 3)
C6
Lodstok/
teodolit
Krumning
Murens krumning fra fod til top
Max 10 mm *
G3
Snor eller retskinne
Planhed
Vandret plan i skiftegangsflugt målt over en facadelængde
Max ±10 mm
C1
Nivellering
Skiftegangsflugt
±3 mm/2 m
B2
 F1
Opspændt snor
Retskinne
Planhedskrav for første udlægningsskifte samt afsluttende skifte ved rem o. lign.
±5 mm/2 m
F1
Retskinne
Planhed for murværk som facade
±6 mm/2 m
F1
Retskinne
Planhed i en meter
± 10 mm 1)
F1
Retskinne
Planhed i 10 meter
± 50 mm 1)
C6
G3
Opspændt snor/
teodolit
Indbygning
Indbygning af andre bygningskomponenter
±5 mm
A1
Målebånd
Vinduer og døre
Afsætning af vindueshuller over hinanden
±5 mm
C1
 C4
 E4
Målebånd eller lodsnor
Teodolit
Afsætning af hulmål ved vindues- og døråbninger
±10 mm
A1
Målebånd
Murværksfalse
Murværksfalse i gennemmurede vægge: 
Forskydning i henhold til for- og bagmur
Max ±2 mm
F1
Retskinne
Lodsteder i murværksfalse. Måles fra bundfalse til overfalse (fodpunkt til toppunkt)
±2 mm/2 m
E2
Lodstok
Murhjørner
Vinklen om et murhjørne
±3 mm/2 m
H2
H3
Vinkel eller totalstation
Planhed ved murhjørner i afstand ≤ 2 m
±3 mm/2 m
F1
Retskinne
Fugetolerancer for mursten i dansk standardformat
2) Tykfuge:
2) Liggefuger, 14 mm
n ± 7 mm
n ± 6 mm
n ± 5 mm
A3
C5
Målestok
2) Studsfuger, 14 mm
n +14/-7 mm
n + 12/-6 mm
n + 10/-5 mm
A3
C5
Målestok
2) Normalfuge
2) Liggefuger, 8-14 mm
n ± 5 mm
n ± 4 mm
n ± 3 mm
A3
C5
Målestok
2) Studsfuger, 8-14 mm
n + 10/-5 mm
n +8/-4 mm
n +6/-3 mm
A3
C5
Målestok
2) Tyndfuge:
2) Liggefuger og studsfuger, 3-8 mm
n ± 4 mm
n ± 3 mm
n ± 2 mm
A3
C5
Målestok
2) Limfuge:
2) Liggefuger og studsfuger, 3 mm
n ± 3 mm
n ± 2 mm
n ±1 mm
A3
C5
Målestok
Bemærkninger
 • 1) – henviser til DS/EN 1996-2, Eurocode 6, fig. 3.1 og tabel 3.1
 • Planhed henviser til note til DS/EN 1996-2, Eurocode 6, fig. 3.1 og tabel 3.1
 • 2) – henviser til Murhåndbogen 2010 side 45
 • 3) – tidligere krav i DS 414, i dag branchekrav
 • Tolerancer uden mærke er fastlagt af Murerbranchen
 • Ved anvendelse af rustikke mursten, må ovennævnte tolerance slækkes i forhold til murstenens karakter. Normens mindstekrav skal overholdes
 • DS/En 1996-1 Murværkskonstruktioner anfører idealmål for placering af åbninger, men ingen udførelsestolerancer
 • Ved hjørner eller ‘skæve vinkler’ i murværket må den beskrevne vinkel ikke fraviges.
 • I false ved åbninger og ved afslutninger af forbandt bør der kun anvendes mursten, fx trekvarter, halve og petringer, der i skæringer er udført vinkelrettede.

   

Forbandter

BorgergadeforbandtKirkeforbandt Munkeforbandt Frederiksberg forbandt Amagerforbandt Sildebensforbandt Kock’s forbandt Blokforbandt Krydsforbandt Kopforbandt Løberforbandt II Løberforbandt I Halvstens forbandt Kvartstens forbandt, lodret Kvarstens forbandt, zig-zag Kvartstens forbandt, venstre diagonalt. e

Detalje tegninger:

Besøg os

 • Møllebakken 18 Kalundborg Danmark
 • info@briiso.dk
 • +45 59563456
 • cvr: 26666422