Facadeisolering

med teglskaller

Facadeisolering

med teglskaller

Udvendig isolering – det bedste for dit hus.

Facadeisolering - udvendig isolering?

facadeisolering med mineraluld
facadeisolering med mineraluld

Udvendig isolering eller facadeisolering er den bedste måde at isolere sit hus på. Med denne metode sikrer du dig at du får isoleret hele dit hus, også i de svære hjørner, hvor også nybyggede huse har deres problemer.

Hvis du vælger at isolere udvendigt i stedet for indvendigt, er metoden ca. 30 procent mere effektiv. Ved indvendig isolering er der nogle indvendige vægge, der går på tværs af ydervæggene, samt andre dele af konstruktionerne, der fortsat vil fungere som kuldebroer.
Den eksisterende ydervæg holdes varm og tør, og risikoen for fugtproblemer minimeres. De gamle kolde ydermure kommer til at fungere som varmedepot i fyringssæsonen og hjælper med at holde på køligheden om sommeren.
En gammel nedslidt facade bliver forbedret ved at den isoleres udvendigt. Så er bygningens murværksfuger eksempelvis nedbrudte og skadet, kan man slå to fluer med et smæk ved at isolere udefra og dermed ”spare” facaderenoveringen af fugerne.
Isoleringen tager ikke plads i de indvendige rum, så boligarealet forbliver uændret. Installationer som varmerør, radiatorer og el samt stuk og andet bliver ikke berørt og skal ikke flyttes, som de ellers skal ved indvendig isolering. Da arbejdet kan foregå uden at påvirke de indvendige rum, slipper du for besværet med at rydde rummene og for støv og snavs i forbindelse med arbejdet.

Teglskaller på facadeisolering

facadeisolering med mineraluld og teglskaller
facadeisolering med mineraluld og teglskaller

Briiso facadeisolering er udvendig isolering, der gør det let, at facadeisolere sit hus med teglskaller. Med Briiso er det muligt at få alle traditionelle murer detaljer med, og du går ikke kompromis med et klassisk murermester udseende.

Det færdige resultat fremstår som et traditionelt muret byggeri, som er vedligeholdes frit i mange mange år.
Facadeisolering med teglskaller og pir isolering fra briiso, består af højisolerende PIR isolering som isolere op til 50 % bedre end traditionelt isoleringsmaterialer, kombineret med teglskaller fra Danske teglværker, så du sikrer dig det arkitektoniske udseende som man ønsker sig.
Briiso er 100% dansk produceret, leveret fra danske værker.
Overvejer du at bruge facadeisolering med teglskaller, så kontakt Briiso på 5956 3456. Vi er klar med rådgivning, og er med fra start af projekt til afslutning af projekt.

Hvornår er facadeisolering en mulig løsning

facadeisolering med mineraluld og pir isolering viser forskellen
facadeisolering med mineraluld og pir isolering viser forskellen

Generelt er udvendig efterisolering af ydervægge en god løsning til gamle bygninger med massive ydermure, eller hvor hulmursisolering ikke kan lade sig gøre på grund af begrænset plads i hulmuren. Metoden bruges også på nyere bygninger med dårligt isolerede ydervægge opbygget af tegl, gasbeton eller beton.

Udvendig efterisolering benyttes også i stigende grad ved renovering af typehuse fra 60’erne og 70’erne. Ombygninger eller hovedrenovering, der indebærer nye facader eller nyt tag, kan forbedre energiforbruget for typehusene.

Hvis der er problemer med fugt i den eksisterende facade, kan disse ofte løses i forbindelse med udvendig isolering, ligesom den udvendige isolering forebygger problemer med fugt og skimmelsvamp, som ellers kan opstå ved indvendig isolering. Derudover løser man også problemer med kuldebroerne, da disse vil forsvinde ved en udvendig efterisolering.
Derimod vil en udvendig facadeisolering typisk ikke være løsningen, hvis du fx har en ældre palævilla med fine og detaljerede facader eller en gammel landejendom med bindingsværksfacader. Udvendig facadeisolering kan medføre en relativt voldsom forandring af husets udseende, så de tekniske og praktiske fordele skal vejes op mod de arkitektoniske hensyn.

Skal man søge om tilladelse

Hvorvidt du skal søge om byggetilladelse til efterisolering i kommunen, afhænger af, hvor tykt et lag der skal isoleres med.
Der kan også være regler i lokalplanen, som vedrører bygningens udseende, og hvis du er i tvivl, bør du derfor tale med kommunens tekniske forvaltning.
Det er bygningens udvendige mål, som bestemmer bebyggelsesarealet, og grundens bebyggelsesprocent sætter en grænse for, hvor stort bebyggelsesarealet må være. For ikke at forhindre, at eksisterende bygninger kan efterisoleres, er det derfor præciseret i bygningsreglementet, at udvendig efterisolering i op til 25 cm tykkelse på den eksisterende ydervæg ikke betragtes som en udvidelse af etagearealet. Denne præcisering har en betydning, hvis bebyggelsesprocenten på grunden er udnyttet maksimalt.

Efterisolering med en tykkelse på over 25 cm vil derimod blive betragtet som en udvidelse, og her skal der søges om byggetilladelse.
Hvis bygningen ligger 2,5 meter op til – eller tættere på naboskelet, skal der søges om dispensation hos kommunen, før der efterisoleres udvendigt.
Uanset hvor tykt et lag, du isolerer med, skal du huske at indberette det til BBR. Når det gælder ejendomsværdiskatten, bliver udvendig facadeisolering, uagtet reglerne i bygningsreglementet, anset for at være en udvidelse af etagearealet.
Når du melder det ekstra lag isolering til BBR-registeret, vil det derved blive registreret som en udvidelse af boligens areal.
Under alle omstændigheder skal du kontakte det forsikringsselskab, hvor du har din husforsikring, og informere dem om dine planer. Forkert udført efterisolering kan øge risikoen for råd og svamp og dermed ændre forsikringsvilkårene.

Kontor

Lager

Udstilling