Facadeisolering med tegl skaller

Den bedste måde at isolere sit hus på

EPD

75 % mindre Co2, end traditionelt byggeri, med mursten.

Pir isolering

Parameter Unit A1–A3 A4 A5 C2 C4 D Global warming kg CO2 eqv 1,09 0,02 0,18 0,00 0,09 -0,07

Tegl skaller

Kilder:                    
Randers https://www.randerstegl.dk/dk/mursten/epd-overview        
Strøjer https://strojertegl.dk/wp-content/uploads/2016/06/EPD-Tegl-MD-14004-DA-Stroejer-Tegl-.pdf
Petersen http://www.epddanmark.dk/media/1121/md-19006-en.pdf      
Briiso Briiso skaller færdig produceres leveres fra mange teglværker, men oftest fra Strøjer tegl
  Derfor er kalkulationen lavet på baggrund af skaller produceret som færdig skal fra Strøjer.

EPD

Briiso har endnu ikke udarbejdet egen EPD på Briiso eget produkt  løsning.

Men vi arbejder på at få vores egen EPD, og er i dialog med teknologisk institut pt om en løsnings model.

Briiso består af kendte sammensatte produkter, og ud fra de kendt værdier fra vores underleverandører kan man komme meget tæt på et EPD resultat, der er validt.

Informationerne til ovenstående er hentet fra relevante organisationer, kollegaer og andre leverandører, som har fået lavet EPD´på deres materiale, vi har linket til de forskellige bilag hvor vi har fundet informationerne og renskrevet det enkelt sprog.

Klima kampen er for alvor skudt igang, Der skal spares Co2 og der skal spares rigtig meget. regeringen har en ambition om en reduktion på 70% i udledningen.

Vi behøver alle at gøre vores til at begrænse udledningen af Co2, da byggeriet står for 40% af udledningen så er vi forpligtet ti lat tage det seriøst og gøre vores ypperste.

Briiso er et af de produkter som giver regeringspartierne mulighed for at opnå deres ambitioner som i øjeblikket er 70% reduktion. Ved at bruge Briiso spares der 75% på skallerne alene. besparelsen på isoleringen er lidt mindre end 60%, men tilgengæld bliver der brugt væsentligt mindre mørtel og cement.

facadeisolering verdensmål
Byg med skaller for et bedre miljø
Facadeisolering teglskaller
Det er legende let at bygge med briiso
facadeisolering teglskaller hjørner
Der er sten til alle afslutninger
facadeisolering med teglskaller for en smal væg
Smallere vægge giver flere NETTO m2
facadeisolering med teglskaller giver mere lys
Smallere vægge giver op til 20% mere dagslys
facadeisolering med teglskaller giver mere lys

20% mere dagslys

Vinduernes størrelse har helt naturligt betydning for, hvor meget dagslys der kommer ind i din bolig. Jo højere vinduer, jo længere når lyset ind.
Men det har i høj grad også betydning for dit lysindfald, hvor tykke dine mure er.
Med de nye isoleringskrav, kan det godt blive en “mørk” fornøjelse at efterisolere sin bolig. Men med facadeisolerings løsning fra Briiso, kan man få markant tyndere mure, dette til gavn for lysindfaldet i boligen.
Traditionelt vil man tænke at man skal bruge mineraluld og mursten når man skal bygge, men med den løsning som er gammeldags og meget omkostningsfuld for miljøet og giver meget tykke mure. Så skal man tænke nyt. Briiso facadeisolering er den nye i klassen og fordelene er klare, tyndere mure grundet højisolerende PIR isolering kombineret med murstens skaller i 25 mm tykkelse. Og ud over 20% mere lysindfald så sparer det også 75% co2 udledning på materiale produktionen.
 
 

Kontor

  • Møllebakken 18 4400 Kalundborg
  • info@briiso.dk
  • +45 59563456
  • cvr: 26666422

Lager

  • Vollerupvej 70 4400 Kalundborg

Udstilling