Facadeisolering

Facadeisolering

med teglskaller

Udvendig isolering – det bedste for dit hus.

gasbeton til murstenshus

bungalow til funkis

energi renovering

Facadeisolering med teglskaller

Briiso facadeisolering er udvendig isolering med teglskaller.
Briiso facadeisolering gør det let nemt og hurtigt at montere en ny facade, samtidig med at det er muligt at få alle traditionelle murer detaljer med, og du går ikke kompromis med et klassisk murermester udseende.
Det færdige resultat fremstår som et traditionelt muret byggeri, som er vedligeholdes frit i mange mange år.
Facadeisolering med teglskaller fra briiso, består af højisolerende PIR isolerings plader med udvendige fugespor der isolere op til 50 % bedre end traditionelt isoleringsmaterialer, kombineret med teglskaller i 25 mm eller 18 mm tykkelse fra danske eller tyske anerkendte teglværker.
med det store udvalg i teglskaller, sikrer du dig den bedste pris og arkitektonisk frihed i valg af teglskal.
Generelt er udvendig isolering af vægge en rigtig god løsning, både til gamle bygninger med massive ydermure, eller hvor hulmursisolering ikke kan lade sig gøre på grund af begrænset plads i hulmuren.
Metoden er ligeså anvendelig på nye bygninger, det er bevidst flere gange at det er den bedste måde at isolere sin vægge på. 
Udvendig isolering med teglskaller benyttes også i stigende grad ved renovering af typehuse fra 60’erne og 70’erne. Ombygninger eller hovedrenovering, der indebærer nye facader eller nyt tag, kan forbedre energiforbruget for typehusene. 
Hvis der er problemer med fugt i den eksisterende facade, kan disse ofte løses i forbindelse med udvendig isolering, ligesom den udvendige isolering forebygger problemer med fugt og skimmelsvamp, som ellers kan opstå ved indvendig isolering. Derudover løser man også problemer med kuldebroerne, da disse vil forsvinde ved en udvendig efterisolering.

20% mere dagslys

Vinduernes størrelse har helt naturligt betydning for, hvor meget dagslys der kommer ind i din bolig. Jo højere vinduer, jo længere når lyset ind.
Men det har i høj grad også betydning for dit lysindfald, hvor tykke dine mure er.
Med de nye isoleringskrav, kan det godt blive en “mørk” fornøjelse at efterisolere sin boligmed udvendig facadeisolering. Men med facadeisolering fra Briiso, får man markant tyndere mure, dette til gavn for lysindfaldet i boligen.
Traditionelt vil man tænke at man skal bruge mineraluld og mursten når man skal bygge.
Men med den løsning som er gammeldags, meget co2 tung og samtidig giver meget tykke mure, så skal man tænke nyt.
Facadeisolering fra briiso giver klare fordele.
Tyndere facademure, grundet brugen af det højisolerende PIR isolering, kombineret med murstensskaller og teglskaller.
Ud over at man får mere lysindfald i boligen, så sparer det også miljøet for 75% co2 udledning på materiale produktionen, ved at vælge facadeisolering med teglskaller fra briiso.

Kontor

Lager

Udstilling